Forgotten_Realms

Session #33: 14/9-1308 – Deceipt behind... Death or discoveries ahead...?
Tilstede: Martin (DM)…

Optakt ved DM

Med et meget uklart brev der lader at komme fra Kallen Queen er gruppen pludseligt fanget som en lus mellem to negle. I ødemarken med den hårdt sårede Gorin som guide og som offerlam er der to valg:

  • Kæmp fremad og find afklaring og en vej ud af nettet inden det strammes af både vinterens komme eller Zhentil Keeps intriger.. Eller…
  • Vend om mens tid er og konfronter rejsens sponsor inden han kan gøre brug af sine vanvittige trusler.

3 af gruppens medlemmer lever i en midlertidig og usikker uviddenhed om den rabiate situation:

  • Ash bliver beskyttet pga. hans ungdom. Sherazade insisterer.
  • Slutul holdes i mørket da han måske ellers ville udføre brevets krav lidt for hurtigt
  • Gorin. Det siger sig selv. Hvad ville den dødsdømte ork og guide sige til at vide at han var forrådt på forhånd?

Den uhyggelige kriger har udvist stort mod og beslutsomhed imod at nå sin Troldmand. Og det begynder at dæmre at Gorin er spundet ind i et endnu mere skæbnesvarigt spind; et spind hvor enderne samles omkring et nyligt ombygget Citadel der har lukket sig om sig selv samtidigt som magien er kollapset…?

Gorin påstår at være kommende far til et barn der snart fødes af Maevelyn Ravenhair; en rituel titelholder blandt sortkåberne samt brobyggeren mellem Banes orden og Loviatars kirke. Den oprindelige Maevelyn var Gift til Bane, Dommeren… hvad betyder det mon?

Samtidigt har man fundet ud af at orker er hyret for at fange Beldin og Nopa; begge nævnt som mulige spioner for Zhentarim i Kallen Quens brev. Og det var som start tydeligt kun nødtvungent at orkerne angreb begge i deres ønske om ”forhandling”. Hvad bærer de to på i deres bagage som mennesker eller i deres tanker og ærinder der kan fordre dette…?

En skalp er fundet og dens evne til magisk at ændre et udseende har Beldin påtaget sig at se nærmere på…

Aftenen er kommet og regnen samt envher vind forsvundet og man har camperet i det fri, da man under flugt og kampe ikke har nået ”2. Dags pladsen”… En kold tåge stiger op og dækker det golde landskab omkring brostensvejen. En kort stund kan det føles som om man sejler på lydløs flod brudt af små skær. Floden flyder mellem liv og død. Hvilken vej flyder strømmen…?

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.